noor ostad
besmelah
کاربرمهمان خوش آمدید عضویت
English

نمونه های صوتی

۶
۶۱

ورود استاد سیدعلی موسوی به منزل ملاصدرا در کهک قم

تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
موضوع: بزرگان تشیع - ملاصدرا (أعلی الله مقامه) - حضور استاد در کهک قم
فرمت: mp3

أسرار زاویه های منزل ملاصدرا در کهک و فتح باب ملکوت

تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
موضوع: بزرگان تشیع - ملاصدرا (أعلی الله مقامه) - حضور استاد در کهک قم
فرمت: mp3

عزلت ملاصدرا در کهک و چگونگی نگارش أسفار

تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
موضوع: بزرگان تشیع - ملاصدرا (أعلی الله مقامه) - حضور استاد در کهک قم
فرمت: mp3

استمداد ملاصدرا از حضرت معصومه (س) برای یافتن اسرار علم

تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
موضوع: بزرگان تشیع - ملاصدرا (أعلی الله مقامه) - حضور استاد در کهک قم
فرمت: mp3

دریافت أسرار از خاندان عصمت و ولایت

تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
موضوع: بزرگان تشیع - ملاصدرا (أعلی الله مقامه) - حضور استاد در کهک قم
فرمت: mp3

عرفان شیعه

تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
موضوع: بزرگان تشیع - ملاصدرا (أعلی الله مقامه) - حضور استاد در کهک قم
فرمت: mp3