noor ostad
besmelah
کاربرمهمان خوش آمدید عضویت
English

نمونه های صوتی

۱۰
۶۱

مقدمات حضور ملاصدرا در مکتب أبرقویی

تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
موضوع: بزرگان تشیع - ملاصدرا (أعلی الله مقامه)
فرمت: mp3

برای رسیدن به یار از هر رنجی باید بهره گرفت(مرحله اول)

تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
موضوع: بزرگان تشیع - ملاصدرا (أعلی الله مقامه)
فرمت: mp3

برای رسیدن به یار از هر رنجی باید بهره گرفت(مرحله دوم)

تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
موضوع: بزرگان تشیع - ملاصدرا (أعلی الله مقامه)
فرمت: mp3

سفارش میرداماد به ملاصدرا در طلیعه أولین دیدار

تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
موضوع: بزرگان تشیع - ملاصدرا (أعلی الله مقامه)
فرمت: mp3

ورود استاد سیدعلی موسوی به منزل ملاصدرا در کهک قم

تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
موضوع: بزرگان تشیع - ملاصدرا (أعلی الله مقامه) - حضور استاد در کهک قم
فرمت: mp3

أسرار زاویه های منزل ملاصدرا در کهک و فتح باب ملکوت

تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
موضوع: بزرگان تشیع - ملاصدرا (أعلی الله مقامه) - حضور استاد در کهک قم
فرمت: mp3
[1]  2